Амулетите са предмети, заредени с положителна сила и енергия, които засилват определени свойства или качества в човека, който ги носи. Ето защо често ще видим джембе солистите да украсяват пищно инструментите, на които свирят, както и телата си. Смятало се е, че всеки един музикант следва да има своя плетеница от фигури, нарисувани на лицето или по тялото, които отключват неговите силни страни и му помагат да се свърже със света на своите предци. Вярвало се е, че определен вид амулети (дори и дрехи) могат да донесат късмет и благоденствие, ако бъдат носени по време на барабанен ритуал, празник или концерт. Ето защо се постарахме да вложим магията на Ритъма в специални и ръчно направени от самите нас амулети. Ако бихте искали да се сдобиете с подобен вълшебен предмет или фигура се свържете с нас и с радост ще ви помогнем при избора и неговата изработка 🙂